Dobiega końca budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej
16.10.2015.

Logo

 
W Ciechanowcu odbyło się spotkanie w sprawie realizacji nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej. Celem głównym projektu jest stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej, zapewniającej obsługę nowoczesnych usług szerokopasmowych na potrzeby jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem.
 
Dobiega końca budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej

Wzięli w nim udział przedstawiciele firmy Green Operator Sp. z o.o., inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele gmin partnerskich: Gminy Drohiczyn (lider projektu), Gminy Ciechanowiec, Gminy Dziadkowice, Gminy Grodzisk, Gminy Mielnik, Gminy Milejczyce, Gminy Nurzec-Stacja, Gminy Siemiatycze, Gminy Perlejewo, Miasto Brańsk, Gminy Brańsk, Gminy Rudka.

Podczas spotkania omówiono stan zaawansowania prac. Do tej pory w ramach realizacji inwestycji wykonano jej projekt, a obecnie trwają końcowe prace nad budową nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej. Do zakończenia II etapu realizacji projektu ma zostać wykonany maszt we wsi Koce-Schaby. W ramach projektu powstały dwa Centra Nadzoru Sieci: główne w Siemiatyczach oraz zapasowe w Ciechanowcu.

Kolejnym etapem będzie operowanie, w okresie 7 lat wybudowaną siecią, przez firmę Green Operator Sp. z o.o. na zasadzie operatora operatorów, a także utrzymanie usług bezpłatnego limitowanego dostępu do Internetu dla sieci Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) oraz promowanie projektu. W Gminie Ciechanowiec znajduje się 36 PIAPów, w tym w samym Ciechanowcu zlokalizowano cztery bezpłatne punkty dostępu: przy Urzędzie Miejskim, Dworcu PKS, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Targowicy Miejskiej. Obszar zasięgu PIAPu wynosi około 100 metrów. Korzystanie z nich przez mieszkańców i turystów będzie możliwe już pod koniec tego roku.

Najważniejsze parametry charakterystyczne szacunkowo określające wielkość całej inwestycji:
- łączna szacunkowa długość sieci szerokopasmowej - ok. 436 km.
- ilość uruchomionych PIAP - 387 szt.
- ilość aktywnych punktów dystrybucyjnych - 100 szt.

Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne., realizowany jest w partnerstwie na mocy porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zawartego 28 stycznia 2010 r. w Siemiatyczach oraz aneksu zawartego 21 lutego 2010 r. w Drohiczynie pomiędzy 13 jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach porozumienia ustalono, że  Liderem Projektu będzie Gmina Drohiczyn. Pozostałe strony przyjmują status Partnerów.  Lider będzie reprezentował wszystkie umawiające się strony, będzie odpowiadał za sprawozdawczość, rozliczenie i zarządzanie w trakcie realizacji przedsięwzięciem.
 
Dobiega końca budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej

Dobiega końca budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej

fot. O. R. Tomaszewska MPI

 


Stopka