Trzy pytania w referendum 6 września
28.08.2015.

17 czerwca 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził ogólnokrajowe referendum, wyznaczając jego datę na 6 września 2015 r. w godzinach od 6.00 do 22.00.
 
 Trzy pytania w referendum 6 września
Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza brak zgody.

Więcej informacji o referendum znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Referendum ogólnokrajowe oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej referendum2015.pkw.gov.pl