Strzelanie królewskie Bractw Kurkowych
26.05.2015.

Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu zorganizowało na strzelnicy Forty w Piątnicy strzelanie królewskie, w którym wzięło udział około 60 osób z pięciu bractw: Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego, Podlasko-Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego, Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe, Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego oraz Warszawskiego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego. 
 
Strzelanie królewskie Bractw Kurkowych

fot. Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe w Ciechanowcu


Uczestnicy strzelali do pięciu tarcz, w tym trzech z Bractwa Łomżyńsko-Drohickiego i dwóch ufundowanych odpowiednio przez Starostę Wysokomazowieckiego i Burmistrza Ciechanowca. Odbyło się też jedno strzelanie królewskie i jedno książęce.

Do Tarczy Króla Kazimierza Kotomskiego najlepiej strzelił reprezentant Łomżyńsko-Drohickiego BK Leszek Lubowicki, a drugie i trzecie miejsce zajęli przedstawiciele Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego odpowiednio Jerzy Markiewicz i Maria Markiewicz.

Do Tarczy Marszałka Antoniego Rutkowskiego pierwsze miejsce z „kałasznikowa” wystrzelał Piotr Koszewski z Warszawskiego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego. Drugie miejsce zajął Leszek Lubowicki, a trzecie Aleksandra Kołodziej z Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego BK.

W strzelaniu do Tarczy Starszego Bractwa Tomasza Miliszkiewicza zwyciężył Dariusz Lewandowski z bractwa łódzkiego. Drugie miejsce zajął Roman Lipski z Podlasko-Kozieradzkiego Bractwa, a trzecie miejsce Antoni Rutkowski z Łomżyńsko-Drohickiego BK.

Również w strzelaniu do Tarczy Starosty Wysokomazowieckiego najlepszy okazał się członek Łomżyńsko-Drohickiego BK Jakub Piętka. Drugie miejsce zajął Jerzy Markiewicz, a trzecie Roman Lipski.

Do Tarczy Burmistrza Ciechanowca Mirosława Reczko najlepiej strzelił Marek Karolewski z Łomżyńsko-Drohickiego BK. Drugie miejsce zajął  Witold Lipski z tego samego bractwa, a trzecie Jerzy Markiewicz.

W strzelaniu o tytuł Króla Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego pierwsze miejsce, a tym samym tytuł Króla zdobył Tomasz Miliszkiewicz. Pierwszym Marszałkiem został Tomasz Piętka, a drugim Marszałkiem Antoni Rutkowski.

W konkurencji strzeleckiej o tytuł Księcia Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego wzięła udział reprezentacja uczniów z klas wojskowo-sportowych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu. Drugim wiceksięciem został Tomasz Wojtkowski, pierwszym wiceksięciem Mateusz Kiełczewski, a tytuł Księcia zdobył Rafał Pampuch - tym samym otrzymał możliwość udziału w 18 Europejskich Spotkaniach Strzelców Historycznych, które odbędą się 28-30 sierpnia 2015 roku w Peine (Niemcy).

          Więcej zdjęć...