142 absolwentów ZSOiZ rozpoczęło egzaminy maturalne
05.05.2015.

Tegoroczne egzaminy maturalne będą odbywały się w terminie od 5 do 29 maja. Egzamin będzie przeprowadzony w dwóch formułach. Absolwenci technikum będą zdawali „starą maturę”, natomiast licealiści uczący się według nowej podstawy programowej muszą zmierzyć się z „nową maturą”, która ma lepiej sprawdzać ich sprawność językową.

 
Egzamin Maturalny 2015Na maturzystów czeka aż sześć obowiązkowych egzaminów, w tym dwa egzaminy w części ustnej ‎(z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego), a także cztery egzaminy w części pisemnej: na poziomie podstawowym z języka polskiego‎, z matematyki oraz z języka obcego nowożytnego. Osoby zdające w nowej formule muszą przystąpić także do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowej absolwenci obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu pisemnego i ustnego z języka tej mniejszości.

W całej Polsce do egzaminu maturalnego przystąpi około 310 500 osób. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu będzie to łącznie 142 absolwentów, w tym: 98 z Liceum Ogólnokształcącego, 20 absolwentów Technikum oraz 24 osoby z Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Wzorem lat ubiegłych ciechanowieccy maturzyści wśród przedmiotów na poziomie rozszerzonym najczęściej wybierali geografię, język angielski i matematykę. Najmniej osób zdecydowało się zdawać egzamin z języka polskiego, fizyki i historii.

Maturzysta otrzyma świadectwo jeśli: uzyska co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, uzyska co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej oraz przystąpi do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 30 czerwca.

 
Egzamin Maturalny 2015

Egzamin Maturalny 2015

Egzamin Maturalny 2015

fot. A. Kieliszek MPI