Wojewódzkie ćwiczenia przeciwpowodziowe w Ciechanowcu
17.04.2015.

W Ciechanowcu odbyły się „Ćwiczenia aplikacyjne pracy sztabu Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prowadzenia działań podczas wystąpienia zagrożenia powodziowego oraz usuwania skutków powodzi”.

Wojewódzkie ćwiczenia przeciwpowodziowe w Ciechanowcu


Celem ćwiczeń było przygotowanie służb i podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań podczas wystąpienia zagrożenia powodziowego, usuwania skutków powodzi oraz doskonalenie koordynacji ich pracy.

W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem, Komendanta Powiatowego PSP w Siemiatyczach, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Starosta Wysokomazowiecki, Wójt Gminy Siemiatycze, Burmistrz Ciechanowca i Gminny Komendant OSP w Ciechanowcu.

Uczestnicy ćwiczeń zapoznali się z informacjami na temat zagrożenia powodziowego w gminie Ciechanowiec, powiatach wysokomazowieckim i siemiatyckim oraz całym województwie podlaskim. Omówione też zostały działania profilaktyczne i stan przygotowań do podjęcia działań przez poszczególne instytucje reprezentowane na spotkaniu.

Część teoretyczna ćwiczeń została uzupełniona o pokaz praktycznej działalności strażaków z OSP Ciechanowiec w zastosowaniu łodzi płaskodennej.Wojewódzkie ćwiczenia przeciwpowodziowe w Ciechanowcu

Wojewódzkie ćwiczenia przeciwpowodziowe w Ciechanowcu

Wojewódzkie ćwiczenia przeciwpowodziowe w Ciechanowcu

Wojewódzkie ćwiczenia przeciwpowodziowe w Ciechanowcu

Wojewódzkie ćwiczenia przeciwpowodziowe w Ciechanowcu

Wojewódzkie ćwiczenia przeciwpowodziowe w Ciechanowcu

fot. Olga Regina Tomaszewska MPI