Wychowanie poprzez Karate II edycja
03.02.2015.
Mazowiecko-Podlaski Klub Karate rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Wychowanie poprzez Karate II edycja”, dofinansowanego w ramach wspierania realizacji zadań publicznych przez Burmistrza Ciechanowca.

Adresatami zadania są mieszkańcy gminy Ciechanowiec od 9 do 18 lat, którzy w grupie 10 osób będą uczestniczyć w ciągu trzech miesięcy w 28 treningach wraz z pogadankami,  o charakterze sportowo edukacyjnym, mających na celu przybliżenie młodym ludziom korzyści wynikających z uprawiania sportu karate a tym samym przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym poprzez pracę nad sobą, nad własnymi emocjami. Zadanie ma też na celu promocję zdrowego stylu życia oraz aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

Zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od 1 lutego do 21 maja 2015 r. w sali sportowej Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate w Ciechanowcu, plac 3 Maja 20, I piętro.

Spotkania uczestników będą odbywać się dwa razy w tygodniu we wtorki o godz.16.30 i w środy o godz. 18.00. Rekrutacja uczestników do 7 lutego 2014 r., informacje pod tel. 604 259 053.

                                                         
Mazowiecko-Podlaski Klub Karate
 

Wychowanie poprzez Karate II edycja