II Sesja Rady Miejskiej
17.12.2014.


Podczas obrad II sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni uchwalili budżet gminy na rok 2015, obniżyli średnią cenę skupu żyta przyjmując uchwałę podatkową i podjęli zmiany w budżecie gminy na 2014 rok.

Najważniejszym tematem II sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu było uchwalenie budżetu na 2015 rok. Po wprowadzeniu poprawek radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2015 oraz w sprawie uchwalenia, ściśle związanej z budżetem, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2015-2030.

Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przez Gminę Ciechanowiec zadania Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2616B - ulica Drohicka w Ciechanowcu od km 0+730 do km 1+758, co związane jest z przyszłoroczną realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Drohickiej w Ciechanowcu” o wartości 1 690 000 zł, na które gmina otrzymała dofinansowanie unijne w wysokości 495 550 zł.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec, pozostawiając ją w wysokości obowiązującej w poprzednich latach. Tak więc cena skupu żyta, która stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Ciechanowiec wynosi 51,00 zł za 1dt przy maksymalnej stawce GUS 61,37 zł za 1dt. Stawki podatku od nieruchomości, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności oraz stawka podatku od środków transportowych pozostały niezmienione, więc radni nie podejmowali uchwał w tych sprawach.

Po sesji radni, burmistrz, sołtysi oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia podzielili się opłatkiem.