Nowe tablice informacyjno-turystyczne w centrum miasta
03.07.2014.


Ciechanowiec realizując założenia promocji kulturalnej i turystycznej gminy dokonał montażu w centrum miasta tablic z planem miasta i mapą gminy Ciechanowiec.

Nowe tablice informacyjno-turystyczne w centrum miasta


Na tablicach zostały zaznaczone atrakcyjne turystyczne miejsca, zabytki, instytucje kulturalne, infrastruktura noclegowo-gastronomiczna i wszystko to, co jest niezbędne turystom do pobytu w naszej gminie.  Plansze uzupełniają ofertę podstawowych informacji w dowolnym momencie, niezależnie od godzin otwarcia znajdującego się w Ciechanowcu Punktu Informacji Turystycznej.

Tablice informacyjno-turystyczne są kolejnym elementem po nowym oznakowaniu ulic i utworzeniu Punktu Informacji Turystycznej, dzięki któremu Ciechanowiec ma stać się bardziej przyjazny turystycznie.

Tablice zostały wykonane i zamontowane na zlecenie Gminy Ciechanowiec w ramach projektu  realizowanego z Osi priorytetowej 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Całkowity nakład inwestycyjny wyniósł 19 434 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 12 640, a wkład własny z budżetu gminy 6 794 zł.
  

Nowe tablice informacyjno-turystyczne w centrum miasta
 

Nowe tablice informacyjno-turystyczne w centrum miasta

Nowe tablice informacyjno-turystyczne w centrum miasta

fot. Z. Poniatowski MPI