Szlakiem podlaskich zamków
02.01.2014.

Działaj Lokalnie

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce logo Działaj Lokalnie

Działaj Lokalnie

Koło Miłośników Historii z Radziszewa Starego zrealizowało projekt pod nazwą „Szlakiem podlaskich zamków”, dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie TUTOR.

Projekt był realizowany od 1 września do 30 listopada 2013 roku i miał na celu twórcze zagospodarowanie wolnego czasu, wyposażenie w nowe doświadczenia i umiejętności, umożliwienie prezentacji dorobku, włączenie w życie kulturalne, ukazanie historii przodków i zacieśnienie więzi międzypokoleniowych.

We wrześniu 2013 r. w Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu „Szlakiem podlaskich zamków” podczas których, uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Zamki na Podlasiu”, której celem było przedstawienie ciekawych miejsc z naszego regionu, które warto zobaczyć. Miało ono również przygotować uczestników projektu do aktywnego zwiedzania tych miejsc. Podsumowaniem zajęć był quiz sprawdzający znajomość miejsc na Podlasiu, w których znajdują się, bądź znajdowały się zamki. To spotkanie dało możliwość wzajemnej integracji oraz sprawdzenie swojej wiedzy.

W październiku przeprowadzono zajęcia plastyczne, na których głównym tematem było zilustrowanie wybranego zamku. Prace zostały wykonane w różnych technikach plastycznych: wydzieranka, rysunek kredką, malowanie farbami.

Następnym działaniem była wycieczka do Tykocina i Białegostoku, w czasie której uczestnicy zwiedzali zamek w Tykocinie, synagogę żydowska, zaliczoną do siedmiu cudów naszego kraju i Muzeum Historii. Miejsca te wywarły na zwiedzających duże wrażenie, zachwyciły bogactwem eksponatów oraz barwnością wydarzeń. Wielu wrażeń dostarczyła uczestnikom wizyta w Pałacu Branickich w Białymstoku i ogrodzie otaczającym pałac.

W listopadzie 2013 r. w Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym odbyło się spotkanie z najstarszymi mieszkańcami okolicznych miejscowości z okazji 95. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości. Odwiedziliśmy też 88 letnią mieszkankę Radziszewa Sobiechowa Janinę Puchalską, która opowiedział o historii naszej okolicy i swoich przeżyciach z czasów II wojny światowej. Spotkania zaowocowały zacieśnieniem więzi międzypokoleniowych, przybliżyło uczestnikom historię okolicy i zwyczaje życia codziennego na naszych terenach.

Kolejnym działaniem było wykonie makiet zamków, które zostały zaprezentowane na wystawie w Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym.

                                                         

Dorota Golińska
Koordynator projektu 
Szlakiem podlaskich zamków

Szlakiem podlaskich zamków

Szlakiem podlaskich zamków

Szlakiem podlaskich zamków

Szlakiem podlaskich zamków

Szlakiem podlaskich zamków

Szlakiem podlaskich zamków

Szlakiem podlaskich zamków

Szlakiem podlaskich zamków

Szlakiem podlaskich zamków

fot. Koło Miłośników Historii z Radziszewa Starego