Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec
13.08.2013.


Burmistrz Ciechanowca ogłasza nabór wniosków na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec w 2014 r.

Mieszkańcy Gminy Ciechanowiec, którzy chcą się pozbyć wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości, mogą otrzymać pomoc w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia tych wyrobów na specjalistycznym składowisku odpadów niebezpiecznych.

Przedmiotem dofinansowania nie jest demontaż pokrycia dachowego oraz zakup materiałów na nowe pokrycie dachowe.

Środki finansowe na realizację zadania Gmina Ciechanowiec planuje pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dofinansowania z ww. źródeł stanowić będzie pulę środków, jakie Gmina Ciechanowiec zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania w 2014 roku.

W przypadku większej liczby chętnych zgłoszonych do wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w stosunku do ilości przyznanych środków, będzie decydować kolejność składania wniosków.

W sytuacji, gdy Gmina Ciechanowiec nie otrzyma dofinansowania z ww. źródeł, realizacja zadania zostanie przełożona na kolejny rok.

Wnioski w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu (pok. 13 – w godzinach pracy urzędu) oraz składać osobiście lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2013 roku.

Wniosek
Załącznik - Informacja o wyrobach zawierających azbest
Załącznik - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Załącznik - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością