Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu
31.07.2013.

 


Logo 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową
Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu
.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Etap I, zrealizowany w 2009 roku – przebudowa kolektora sanitarnego w raz z przebudową kolektora deszczowego w ul. Wspólnej, obejmujący:
- przebudowę kolektora sanitarnego Ø 600 na odcinku 252,4 m wraz z przyłączami,
- przebudowę kolektora deszczowego Ø 1000 o długości 42,6 m.

ETAP II – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:
podetap 1, zrealizowany  w 2011 roku obejmujący budowę:
- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej o długości 96 mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej o długości 56 mb i wodociągowej o długości 87 mb w ul. Przechodniej;
- sieci kanalizacji sanitarnej w Placu Odrodzenia – 101 mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej o długości 860 mb, obejmującej: wykonanie kanalizacji sanitarnej PP D 300 mm – 166 mb, wykonanie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm – 257 mb, wykonanie odcinka kanału ulicznego PVC 160 mm do granicy działki – 137 mb, wykonanie przewodów tłocznych PE 90mm – 437 mb, studnie kanalizacyjne 1000 mm – 9 szt., studnie kanalizacyjne 425 mm – 10 szt., studnia rozprężna Ø 1000 mm – 1 szt., pompownia ścieków – 1 komplet.;
podetap 2, zrealizowany w 2012 roku obejmujący budowę:
- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej, Sienkiewicza, Ogrodowej, Parkowej, Wińskiej, Długiej, Szerokiej i Wąskiej.

Zakres robót obejmował: wykonanie kanalizacji grawitacyjnej o średnicy Ø 250, 200 mm – 3361 mb, wykonanie przyłączy do granic posesji z rur Ø 160 mm – 377 mb, studnie rewizyjne Ø 1000 mm – 73 szt., studnie podłączeniowe Ø 425 mm – 85 szt., wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy Ø 63, 50, 40 mm – 1767 mb, studnie rozprężne Ø 1000 mm – 6 szt., pompownia ścieków – 1 szt.

ETAP III – przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu, obejmująca: adaptację istniejącego zbiornika żelbetowego z przeznaczeniem na Komorę Niedotlenioną – śr. ok. 15 m, wys. ok. 6 m, budowę bioreaktora przepływowego z niskoobciążonym osadem czynnym i symultaniczną stabilizacją tlenową w reaktorze (2 ciągi reaktora z: Komorą Napowietrzania, Osadnikiem Wtórnym, Zagęszczaczem Osadu Nadmiernego i Pompownią Recylkulacyjną w każdym z ciągów) – szer. ok. 19 m, dł. ok. 19 m, wys. ok 6 m, budowę budynku pomiędzy blokiem bioreaktora, a adaptowanym zbiornikiem żelbetowym, z przeznaczeniem na pomieszczenie techniczne dmuchaw i prasy taśmowej wraz z osprzętem i przyczepą na osad – wys. ok. 5 m, szer. ok. 19 m, dł. ok. 9 m, powierzchnia użytkowa ok. 140 m², przebudowę i rozbudowę istniejących wewnętrznych sieci: elektroenergetycznych ok. 270 m, wodociągowych ok. 30 m, kanalizacji deszczowej 48,6 m i sanitarnej ok. 13 m oraz technologicznych ok. 140 m, elektroenergetycznej ok. 270 m, modernizację istniejącej drogi wewnętrznej: rozbiórka istniejącej drogi – 387,4 m², droga do budowy – 423,54 m².

Zakończenie Etapu III nastąpi do końca 2013 roku.