"Książka zamiast Internetu"
27.05.2013.


Od kwietnia do końca czerwca w bibliotece Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu trwa realizacja zadania publicznego „Książka zamiast Internetu” dofinansowana w ramach realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku.

"Książka zamiast Internetu"


Celem głównym projektu jest rozwijanie zainteresowań  bibliotekoznawczych i czytelniczych środowiska oraz zachęta do czytania interesujących  książek jako alternatywy do komputera i  Internetu. Środkiem do tego jest powiększenie księgozbioru szkolnej biblioteki o nowe atrakcyjne książki, dzięki czemu dzieci i ich rodziny będą częściej sięgać po ciekawe lektury.

Projekt zakłada, że uczestnicy podczas zajęć z książkami w bibliotece szkolnej, wyszukiwania recenzji i blogów o ciekawych książkach w Internecie, wycieczek do biblioteki miejskiej i księgarni oraz zapoznaniu się z ofertą księgarni internetowych, będą wybierać i współdecydować o zakupie najciekawszych pozycji. 

 W efekcie projektu "Książka zamiast Internetu" zakupiliśmy 60 książek za sumę 1000 zł.

                                          

Krystyna Łochnicka
Uczniowski Klub Sportowy
przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika
w Ciechanowcu"Książka zamiast Internetu"

"Książka zamiast Internetu"

"Książka zamiast Internetu"

fot. UKS przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu