Realizacja wieloletniego programu dożywiania
10.04.2013.

Gmina Ciechanowiec uczestniczy w realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który ma na celu długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia oraz poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

W ramach programu dożywiania Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu sporządza wykaz dzieci, które objęte są dożywianiem i przekazuje szkołom listę uczniów uprawnionych do korzystania z posiłków. Program realizowany jest we wszystkich placówkach, w których uczą się ciechanowieckie dzieci i młodzież: w Przedszkolu w Ciechanowcu, Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu, Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym, Szkole Podstawowej w Łempicach, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, Zespole Szkół Specjalnych w Długoborzu oraz Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie.

W 2012 roku na dożywianie wydatkowano kwotę 150 729 zł, w tym z dotacji 104 000 zł i ze środków własnych 46 729 zł. Programem objęto 251 osób, które korzystały z posiłków lub z zasiłków celowych na zakup posiłku lub zakup żywności.