Aktualne ogłoszenia w trybie małych zleceń
04.10.2019.
04.10.2019 r.
 
Informuję, że 1 października 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 i 1570), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Razem raźniej” złożona przez Stowarzyszenie "Zameczek", ul. Szkolna 7c/14; 18-230 Ciechanowiec.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie "Zameczek", zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail krynska.m@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 12 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
 
Do pobrania 
Do pobrania:
Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Razem raźniej”

 
                                                         
Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

 .
 
27.09.2019 r.
 
Informuję, że 20 września 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 i 1570), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Junior 2019” złożona przez Klub Sportowy Unia Ciechanowiec.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Klub Sportowy Unia Ciechanowiec, zamieszcza ofertę na 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: akieliszek@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 31 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
 
Do pobrania 
Do pobrania:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Junior 2019”

 
                                                         
Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

 
 
22.07.2019 r.
 
Informuję, że 17 lipca 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z Ciechanowca, w szczególności w okresie wakacyjnym i ferii zimowych pod nazwą „Wycieczka do parku linowego” złożona przez Stowarzyszenie „Razem”.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Razem”, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
 
Do pobrania 
Do pobrania:
Oferta - wycieczka do parku linowego
 
                                                         
Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki