Promocja publikacji regionalnych
27.11.2012.


Kolejne spotkanie z cyklu "Promocja publikacji regionalnych", zorganizowane przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży, rozpoczęło się od wykładu prof. dr hab. Ireny Maryniakowej "Polacy w archiwum Prokuratury miasta Archangielska", która na wybranych przykładach przedstawiła zawartość tego archiwum. Materiały te, będące jeszcze w trakcie badań, prof. I. Maryniakowa otrzymała wraz z unikatową dokumentacją Archiwum Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie w latach 1920-1937, którą wcześniej opracowywała.

Promocja publikacji regionalnych

Spotkanie w "Sali na Poddaszu" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży zgromadziło wydawców pragnących przedstawić bogatą ofertę książek udostępnionych czytelnikom w ciągu ostatniego roku. Jedna z prowadzących spotkanie prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów prof. Halina Karaś podkreśliła, że bogactwo tematyczne wydawnictw regionalnych jest ogromne i pokazuje, co jest ważne dla regionu.

Wydawcy indywidualni: ks. prof. Witold Jemielity, ks. mgr Marian Mieczkowski, mgr Marcin K. Schirmer oraz przedstawiciele Muzeum Przyrody w Drozdowie, Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego "STOPKA", Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, łomżyńskiego oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, Towarzystwa Miłośników Rajgrodu, Grajewskiej Izby Historycznej i Łomżyńskiego Towarzystwo Naukowego im. Wagów, prezentowali swoje publikacje z zakresu historii regionalnej, językoznawstwa, informatyki czy nawet... narciarstwa zjazdowego.

Urząd Miejski w Ciechanowcu przedstawił wszystkie pozycje, w opracowaniu których brał udział Referat Promocji. Pokazana została najnowsza publikacja "Historia Ciechanowca do 1989 roku" Norberta D. Tomaszewskiego, wydane na początku roku: folder reklamowy pt. "Ciechanowiec brama na Podlasie", przewodnik turystyczny "Ciechanowiec i okolice", aktualna mapa turystyczna miasta i gminy, zestaw sześciu broszur promujących walory krajobrazowe i turystyczne gminy Ciechanowiec, oba tomy wspomnień Adama Anastaziuka "Tak się żyło w Ciechanowcu" i „Tak się żyło w moim Ciechanowcu”, a także przygotowane przez Stowarzyszenie „Zameczek” folder „Szlakiem przydrożnych kapliczek” oraz przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu broszura "Szlachcic na zagrodzie - czyli, jak to ze szlachtą podlaską bywało..."

Dużą popularnością wśród uczestników spotkania cieszył się kiermasz, na którym po spotkaniu można było w cenach promocyjnych nabyć omówione wcześniej ksiązki.

Promocja publikacji regionalnych

Promocja publikacji regionalnych

Promocja publikacji regionalnych

Promocja publikacji regionalnych

Promocja publikacji regionalnych

fot. O. R. Tomaszewska MPI