Spotkanie z historią - wieczór autorski Norberta D. Tomaszewskiego
28.09.2012.

logotypy


Na zaproszenie burmistrza Ciechanowca, w budynku dawnej synagogi odbyło się spotkanie mieszkańców z autorem ostatnio wydanej "Historii Ciechanowca do 1989 roku" Norbertem Dariuszem Tomaszewskim.

Autor w swoim wystąpieniu opowiedział o procesie powstawania drugiej wersji książki, która wzbogacona została o nowe odkrycia, jakich dokonano w ciągu trzech lat, które upłynęły od pierwszego wydania w 2008 roku „Historii Ciechanowca do 1947 roku". Spotkanie było okazją do otrzymania książki z autografem i indywidualną dedykacją dla każdego czytelnika.

Oprawę muzyczną wieczoru zapewniły Natalia Ziółkowska i Karolina Czarnecka, uczennice Społecznej Szkoły Muzycznej działającej przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu.

Norbert D. Tomaszewski
– historyk, wieloletni pracownik Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu, od 2005 r. redaktor wydawnictw powstających w muzeum - Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego oraz Pamiętników Historycznych. Od wielu lat działa w zakresie ochrony i popularyzacji historii i kultury - jest autorem "Historii Ciechanowca do 1947 roku" (2008), współautorem monografii "Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu (1899-1999)" (1999) i "60 lat Zawodowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem 1951-2011" (2011), autorem lub współautorem blisko pięćdziesięciu artykułów naukowych, zamieszczanych w: Studiach Łomżyńskich, Roczniku Narodowego Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Kwartalniku Historii Kultury Materialnej, Forum Akademickim, Podlasiu i Zdarzeniach Muzealnych, jak również – blisko stu pięćdziesięciu artykułów prasowych, zamieszczanych na łamach prasy regionalnej i lokalnej.

Książka wydana została w "Libra s. c. Wydawnictwo i Drukarnia PPHU" w Białymstoku. Współwydawcą jest Urząd Miejski w Ciechanowcu. Konsultacja naukowa: prof dr. hab. Adam Czesław Dobroński i prof dr. hab Zbigniew Wójcik, korekta: prof. dr. hab. Dorota Rembiszewska, Mirosław Reczko i Olga Regina Tomaszewska, okładkę zaprojektował Zbigniew Poniatowski. Publikacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

          Więcej zdjęć...

Spotkanie z historią - wieczór autorski Norberta D. Tomaszewskiego

fot. Z. Poniatowski MPI