Program "Równać Szanse 2012 - Regionalny Konkurs Grantowy"
25.09.2012.

Równać Szanse 2012

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (administrator programu) ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy realizowany w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych) określonych samodzielnie i realistycznie.

O dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego mogą aplikować działające na terenach wiejskich i w miastach do 20 000 mieszkańców, organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki gminne i nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach projektu.

Udział w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu "Równać Szanse 2012" może dać lokalnym podmiotom możliwość realizacji efektywnego projektu ukierunkowanego na zwiększenie szans młodzieży na udany start w dorosłe życie. Realizacja projektu pozwoli organizacjom lokalnym zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia oraz przyczyni się do zwiększenia potencjału całego środowiska.

W konkursie można ubiegać się o dotację do 7000 zł na działania trwające 6 miesięcy pomiędzy 1 stycznia 2013 roku, a 31 lipca 2013 roku.

Termin składania wniosków mija 10 października 2012 roku.
 
Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl.

Wszelkich informacji o konkursie udzielają Partnerzy Regionalni. Na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego:

Stowarzyszenie Tratwa
10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1
Adres e-mailowy: tratwa@tratwa.pl
Informacje o programie – tel. 89 513 17 46


Równać Szanse 2012