Infokiosk - informacja turystyczna na wyciągnięcie ręki
28.09.2012.

  Infokiosk - informacja turystyczna na wyciągnięcie ręki

Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi realizuje projekt  „Promujmy Polskę razem” finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.3 „Promocja turystycznych walorów Polski".

W ramach komponentu B „Wdrażanie sieci urządzeń prezentacyjnych” przekazywane są do certyfikowanych punktów informacji turystycznej zestawy komputerowe i infokioski, które umożliwią turystom całodobowy dostęp do informacji turystycznej lokalnej, regionalnej i krajowej. Elektroniczne urządzenia pozwolą na odnalezienie atrakcji turystycznych, bazy noclegowej czy kalendarza wydarzeń regionalnych.

Dzięki poddaniu się ocenie Komisji Certyfikacyjnej i uzyskaniu Certyfikatu potwierdzającego kategorię (***), Punkt Informacji Turystycznej w Ciechanowcu znalazł się wśród 8 podlaskich (135 w kraju) PIT, które otrzymały infokioski i 17 podlaskich (93 w kraju) PIT, które otrzymały gotowe do użycia zestawy komputerowe.

Działania podejmowane w ramach projektu „Promujmy Polskę razem” są jednocześnie elementem programu wspierającego budowę Polskiego Systemu Informacji Turystycznej (PSIT) i pracę nad narodowym serwisem informacyjnym www.polska.travel, tłumaczonym na ponad 20 wersji językowych.

Z infokiosku przy Punkcie Informacji Turystycznej na placu 3 Maja w Ciechanowcu można korzystać przez całą dobę. Na razie prezentowane są w nim informacje turystyczne ogólnopolskie zamieszczone w serwisie www.polska.travel. W ostatnim kwartale tego roku rozpoczną się szkolenia regionalnych operatorów, którzy będą wprowadzać do systemu informacje regionalne i lokalne, które utworzą Repozytorium Informacji Turystycznej.


 Infokiosk - informacja turystyczna na wyciągnięcie ręki

fot. Z. Poniatowski MPI