50. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej z Radziszewa-Króli
26.07.2012.

 50. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej z Radziszewa-Króli

 
Ochotnicza Straż Pożarna z Radziszewa-Króli świętowała 50. rocznicę powstania. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Wojewódzkiej i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele instytucji i firm, delegacje i poczty sztandarowe z innych jednostek OSP, a przede wszystkim obecni i byli strażacy z OSP w Radziszewie-Królach.

Jubileusz strażaków rozpoczął się od mszy świętej w kościele pw. Świętej Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnie-Poświętnej, którą celebrowali ks. kan. Ryszard Zalewski – kapelan diecezjalny OSP i ks. Zenon Bobel – proboszcz parafii w Winnie-Poświętnej.
 
OSP w Radziszewie-Królach w pięćdziesiątą rocznicę swego istnienia otrzymała sztandar ufundowany przez instytucje, firmy i osoby prywatne: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Wysokie Mazowieckie, Jan Netter – Zakłady Mięsne w Czyżewie, Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, Bank Pekao S.A. Oddział w Ciechanowcu, Restauracja „Jagoda”, Firma Handlowa Marek Morzy – Grzegorz Łopuski, Firma Handlowa Leszek Pełszyk, Jadwiga i Tomasz Miliszkiewicz – Firma „TOMEX”, Zakład Stolarski Jacek Zagubień, Wiera i Roman Godlewscy -Firma Witraże, Kazimierz Koc - Firma Handlowa, Robert Pelszyk - Zakład Pogrzebowy "Charon", Jan Anasiński - Firma Handlowa, Koło Łowieckie „Rogacz” w Ciechanowcu, Mirosław Reczko, Zbigniew Radziszewski, Jerzy Porzeziński, Tadeusz Porzezińsk, Wojciech Miliszkiewicz i OSP Radziszewo-Króle. Na drzewcu sztandaru znalazły się gwoździe wszystkich fundatorów oraz Waldemara Pawlaka – wiceprezesa Rady Ministrów, prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Jacka Boguckiego – posła na Sejm RP, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Macieja Żywno – wojewody podlaskiego, Jarosława Dworzańskiego – marszałka Województwa Podlaskiego, Antoniego Ostrowskiego – podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP, Jana Gradkowskiego – prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Lucyny Golonko – dyrektora biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Bogdana Zielińskiego – starosty powiatu wysokomazowieckiego, Andrzeja Koca – komendanta powiatowego PSP, Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu i księży parafii pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnie-Poświętnej.

Skarbnik OSP w Radziszewie-Królach Tadeusz Porzeziński przedstawiając historię pięćdziesięcioletniej działalności na zakończenie powiedział: „Widząc zaangażowanie wszystkich druhów, a zwłaszcza młodszych kolegów, możemy patrzeć optymistycznie na dalsze losy naszej jednostki. Gdy zawyje syrena na alarm wszyscy jak jeden mąż z najdalszej części wsi stajemy w szeregu by nieść pomoc wszystkim potrzebującym."

Zasłużonym druhom i osobom wspierającym działania strażaków-ochotników wręczone zostały medale i odznaczenia. Tadeusz Porzeziński otrzymał srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" a Marek Radziszewski, Mirosław Radziszewski i Tomasz Zabłocki brązowe.  Bogdan Kazimierczuk, Piotr Kosiński Marian Porzeziński i Janusz Sasiński otrzymali odznakę "Strażak Wzorowy".

Przyznano także odznaki "Za wysługę lat": otrzymali je za 50 lat służby – Jan Andrzejczuk, Stanisław Moczulski, Jan Olszewski, Jan Porzeziński, Wincenty Porzeziński, Zdzisław Porzeziński, Zbigniew Żero, 40 lat – Jan Kosiński, Jan Krakowski, Tadeusz Porzeziński, 35 lat – Andrzej Koc, 30 lat – Zdzisław Moczulski, Wiesław Porzeziński, Mirosław Radziszewski, 25 lat – Marek Radziszewski, Bogdan Muszyński, Tomasz Zabłocki, 20 lat – Janusz Olszewski, 5 lat – Adrian Boguszewski, Bogdan Kazimierczuk, Sylwester Koc, Piotr Kosiński, Artur Moczulski, Arkadiusz Porzeziński, Marian Porzeziński, Janusz Sasiński. 

Statuetki upamiętniające jubileusz pięćdziesięciolecia OSP Radziszewo-Króle otrzymali: Wojciech Dzierzgowski – wicewojewoda podlaski, Bogdan Zieliński starosta powiatu wysokomazowieckiego, Stanisław Roch Wyszyński – burmistrz Szepietowa, Krzysztof Radziszewski – wójt gminy Perlejewo, Józef Zajkowski – wójt gminy Sokoły, Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska – przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciechanowcu, Agnieszka Uszyńska – sekretarz gminy Ciechanowiec, gen. Bogdan Kołakowski – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP, Andrzej Koc – komendant powiatowy PSP, Jerzy Leszczyński – wicedyrektor Oddziału Województwa ARiMR w Łomży, Marek Klejzerowicz – komendant miejski OSP w Ciechanowcu, ks. Zenon Bobel – proboszcz parafii pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnie-Poświętnej, ks. kan. Ryszard Zalewski – kapelan diecezjalny OSP, Mirosława Krzesak-Zalewska – podinspektor do spraw pożarnictwa w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, Mirosława Chojnowska – dyrektor COKiS, Piotr Zaręba – kierownik Oddziału Banku Pekao S. A. w Ciechanowcu, Janusz Koc – Restauracja "Jagoda", Leszek Pełszyk – Firma Handlowa, Jadwiga i Tomasz Miliszkiewiczowie – Firma "Tomex", Koło Łowieckie "Rogacz" w Ciechanowcu, Elżbieta Komarowska – Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym, Mirosław Reczko, Zbigniew Radziszewski, Jerzy Porzeziński, Tadeusz Porzeziński, OSP Radziszewo-Króle.

Uroczystościom towarzyszyła Orkiestra Dęta Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, kontynuatorka tradycji Strażackiej Orkiestry Dętej z Ciechanowca.

          Więcej zdjęć...

50. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej z Radziszewa-Króli

fot. Z. Poniatowski MPI