Szkolenia językowe szansą na rozwój mieszkańców gminy Ciechanowiec
21.03.2012.

 Komunikado – pierwsza szkoła językowa w Ciechanowcu

Szkoła Języków Obcych KOMUNIKADO w partnerstwie z Gminą Ciechanowiec zaprasza na bezpłatne kursy językowe realizowane w ramach projektu: „Szkolenia językowe szansą na rozwój mieszkańców gminy Ciechanowiec”. 

Głównym celem projektu jest nabycie i podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i niemieckim wśród 24 mieszkańców gminy Ciechanowiec.

Harmonogram kursów językowych:

1. Kurs języka angielskiego - Rekrutacja do końca marca; liczba miejsc: 12
Kurs rozpocznie się w kwietniu i będzie trwał do końca maja

2. Kurs języka niemieckiego – Rekrutacja do końca kwietnia; Liczba miejsc: 6
Kurs rozpocznie się w maju i będzie trwał do lipca

3. Kurs języka angielskiego – Rekrutacja do końca kwietnia; Liczba miejsc: 6
Kurs rozpocznie się w maju i będzie trwał do lipca
 
Kursy językowe są w 100%  finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach POKL.

Szczegóły rekrutacji w siedzibie Szkoły Języków Obcych KOMUNIKADO
Ciechanowiec, ul. Kozarska 20; tel.: 513 004 634
oraz na stronie internetowej szkoły: www.komunikado.edu.pl.

                                                                          

Sylwia Kuczuk
 Szkoła Języków Obcych
KOMUNIKADO 


Komunikado - bezpłatne szkolenia językowe