XV sesja Rady Miejskiej
01.02.2012.


Odbyła się pierwsza w nowym roku, XV sesja Rady Miejskiej. Dominującymi tematami dyskutowanymi w czasie tej sesji były problemy związane z likwidacją Poradni Rehabilitacyjnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz potrzeba przywrócenia w Ciechanowcu punktu agencyjnego do celów rejestracji zwierząt.

Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko przedstawił przebieg rozmów w sprawie utrzymania w Ciechanowcu Poradni Rehabilitacyjnej i projekt zawarcia umowy ze Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, dotyczącej finansowania przez Gminę Ciechanowiec etatu rehabilitanta pracującego w Ciechanowcu.

W czasie dyskusji nad wnioskiem o wystosowanie pisma protestującego przeciw likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowcu, radna Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Elżbieta Trzeszczkowska wyjaśniła, że w związku z planowanym przejściem na emeryturę dotychczasowej dyrektor Poradni, nie jest planowana likwidacja lecz reorganizacja i przekazanie zarządzania tą placówką dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem. Po wysłuchaniu wyjaśnień, radni Rady Miejskiej postanowili mimo to, w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania w Ciechanowcu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wystosować pismo do Rady Powiatu.

Oprócz tego przyjęte zostały uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec, zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2012 rok, zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok, Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady za okres od początku kadencji do 31 grudnia 2011 roku, Informacji z realizacji: uchwał, wniosków Rady Miejskiej i wniosków Komisji Rady od początku kadencji do 31 grudnia 2011 roku.

Radni postanowili też wystąpić do dyrektora Biura Powiatowego ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem z prośbą o utworzenie w Ciechanowcu Punktu Agencyjnego do przyjmowania od rolników formularzy systemowych IRZ.

Na zakończenie przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciechanowcu Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska zrelacjonowała spotkanie z przedstawicielem Prezydenta RP, jakie odbyło się w siedzibie Sejmiku Województwa Podlaskiego, i omówiła najważniejsze punkty prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. 


XV sesja Rady Miejskiej 

fot. Z. Poniatowski MPI