"Szlachetna Paczka" na święta
05.12.2011.
Szlachetna Paczka

SZANOWNI DARCZYŃCY!
  

Już po raz trzeci w Ciechanowcu ruszyła „Szlachetna paczka”. Jest to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie „Wiosna”. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna.

Wolontariusze „Szlachetnej Paczki" przeprowadzili ankiety wśród rodzin ubogich i potrzebujących, dotarli do ludzi starszych, chorych i często bezradnych… Wprowadzili dane do systemu Szlachetnej Paczki a teraz szukają osób, które zechcą zrobić komuś paczkę na Święta.

Może ją zrobić każdy: szkoła, klasa, zakład pracy, prywatna firma, rodzina lub indywidualny darczyńca.

Wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl wybrać rejon i magazyn, do którego chcemy dostarczyć paczkę (w Ciechanowcu magazyn mieści się w Internacie ZSOiZ im. J. Iwaszkiewicza) oraz po przeczytaniu opisów rodzin wybrać tę, której chcemy pomóc. Pomocą przy zrobieniu paczki służą wolontariusze.

W „Szlachetnej paczce” każdy może stać się bohaterem. Włączając się do akcji, zaczynasz mieć wpływ na życie innych ludzi. Niezależnie od tego, czy zostajesz wolontariuszem, darczyńcą czy dobroczyńcą - dajesz innym nadzieję i szansę na lepszą przyszłość.

W „Szlachetnej paczce”  każda forma zaangażowania ma na celu pomoc rodzinom potrzebującym. Tutaj wszyscy - wolontariusze, darczyńcy i dobroczyńcy - spotykają się w domu rodziny dotkniętej biedą. Choć każdy z nich dociera tam inną ścieżką, znajdują się tam, by wspólnie pomóc.

Czekamy na wszystkich, którzy chcą pomóc.

Akcja wybierania rodzin trwa do 8 grudnia.

                                                                                

Dorota Mlonek
Lider rejonu


Magazyn mieści się w budynku
Internatu ZSOiZ im. J. Iwaszkiewicza
ul. Kościelna 12
18-230 Ciechanowiec

Terminy i godziny otwarcia: 
     9 grudnia 2011 r. w godz. 15.30 – 20.00
  10 grudnia 2011 r. w godz.   9.00 – 16.00
   11 grudnia 2011 r. w godz.   9.00 – 16.00

W Ciechanowcu wolontariuszką i liderem rejonu jest Dorota Mlonek.
tel. 692 933 574 (po godz.16)
       
Szlachetna Paczka