Koncert i pasowanie uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej
15.11.2011.

Koncert i pasowanie uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej

 fot. Z. Poniatowski MPI

Koncert w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia podkreślił uroczysty charakter pasowania pierwszoklasistów z tej szkoły.

W czasie koncertu wystąpiło dwudziestu jeden spośród dwudziestu dziewięciu tegorocznych uczniów. Swoje umiejętności gry na pianinie, keyboardzie, akordeonie i gitarze prezentowali uczniowie z klas II-V. Stopień trudności utworów prezentowanych przez młodych muzyków był bardzo różny, bo występujący uczniowie znajdują się na różnych etapach nauki. Jedni wykonawcy zagrali popularne melodie, a inni wykonali utwory z kanonu muzyki klasycznej.

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia działająca przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu została wpisana do ewidencji Centrum Edukacji Artystycznej 31 sierpnia 2007 roku. Szkoła I stopnia to odpowiednik szkoły podstawowej, w której kształcenie odbywa sie w cyklu 6-letnim dla dzieci od 6 do 10 lat i 4-letnim dla dzieci od 10 do 16 lat. Programy wszystkich przedmiotów są zgodne z podstawowymi programami zawartymi w rozporządzeniach Ministra Kultury, który sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą.
   
Główne cele to rozbudzanie zamiłowania do muzyki, rozwijanie uzdolnień muzycznych, nauczanie gry na instrumentach (fortepianie, organach (keyboardzie), akordeonie, klarnecie, saksofonie i gitarze) oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej. Szczególną wagę szkoła przykłada do indywidualnego dostosowania programu nauki do wieku, predyspozycji i zdolności ucznia oraz do przygotowania podopiecznych do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia. Koncerty są okazją do opanowania sztuki publicznych występów (każdy rok kończy się egzaminem, w czasie którego uczeń musi wykonać wybrany utwór przed komisją) oraz dają możliwość podzielenia się swoimi umiejętnościami z rodziną i innymi słuchaczami koncertu.

Do końca listopada w siedzibie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. 11 Listopada 5a trwają jeszcze zapisy do szkoły muzycznej.


          Więcej zdjęć...

Koncert i pasowanie uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej

fot. Z. Poniatowski MPI