Dzień Edukacji Narodowej
20.10.2011.

 Dzień Edukacji Narodowej
                                                           

On mnie nauczył pierwszych liter.
On księgę otworzył i zobaczyłem
Jak gorące, burzliwe były dzieje
ojczyste.
On mi pokazał piękno krajobrazów.
Nazwy drzew odczytywałem
z listów - liści.
Poznałem głosy ptaków.
Ich radosną rozmowę.
On mnie nauczył wypowiadać słowa
o miłości, dobroci, o krainie słońca.

 

 Zbigniew Jerzyna "Nauczyciel"Od chwili powołania w Polsce 14 października 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, uznawanej za pierwsze na świecie „ministerstwo oświaty”, nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielką rolę w edukacji społeczeństwa odgrywa postawa, wiedza, oddanie i rzetelne wykonywanie pracy przez nauczycieli, wychowawców i pedagogów.

Dzięki ich ofiarności i umiłowaniu zawodu kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę, kształcić umysły i szlifować talenty.

Upamiętniający tę datę Dzień Edukacji Narodowej, to polskie święto państwowe, które jest okazją do wyrażenia podziękowań nauczycielom za trud, serce i pasję włożone w nauczanie i wychowanie, i do nagradzania wyróżniających się dla edukacji osób.

We wszystkich szkołach naszej gminy uczniowie przygotowali dla swych nauczycieli inscenizacje słowno-muzyczne, najserdeczniejsze życzenia i kwiaty. Uroczyste apele były też okazją do wręczenia wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom oświaty dorocznych nagród przyznanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Ciechanowca i dyrektorów szkół.

          Więcej zdjęć...

Dzień Edukacji Narodowej

fot. Z. Poniatowski MPI