Rehabilitacja lecznicza rolników
20.10.2011.

 Rehabilitacja lecznicza rolników

Od początku swej działalności Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje i prowadzi w Centrach Rehabilitacyjnych Rolników i Ośrodku KRUS turnusy rehabilitacyjne dla rolników.

Głównym celem rehabilitacji leczniczej jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze wskazań medycznych czasie, zakresie i miejscu.

Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która nie ukończyła 60 lat, jeżeli jest kobietą i 65 lat , jeżeli jest mężczyzną oraz spełnia jeden z następujących warunków:
- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
- podlega ubezpieczeniu na wniosek w pełnym zakresie co najmniej 18 miesięcy,
- ma ustalone prawo do okresowej renty inwalidzkiej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. Koszty związane z pobytem w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS i rehabilitacją ponoszone są w całości przez KRUS. Ośrodek rehabilitacyjny zwraca koszty podróży w jedną stronę na podstawie okazanych biletów PKP lub PKS /II klasa pociąg osobowy lub autobus komunikacji zwykłej/.

Z wnioskiem o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą może wystąpić Lekarz Rzeczoznawca KRUS podczas badania pacjenta ubiegającego się o rentę lub o przedłużony zasiłek chorobowy oraz każdy lekarz rodzinny, lekarze specjaliści, lekarze oddziałów szpitalnych, pod których opieką znajduje się pacjent. Wniosek sanatoryjny wystawiony przez lekarza powinien być złożony przez zainteresowanego za pośrednictwem poczty lub osobiście w Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku lub Placówce Terenowej KRUS. 

OR KRUS w Białymstoku realizuje skierowania na rehabilitację leczniczą z zakresu schorzeń:
narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii w CRR KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu k. Kalisza, Iwoniczu Zdroju i OSR Teresinie oraz kardiologicznych w CRR KRUS w Kołobrzegu
Z rehabilitacji leczniczej realizowanej przez KRUS w roku 2010 w województwie podlaskim skorzystało 1028 osób.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców wsi do korzystania z tej jakże ważnej formy ochrony zdrowia poprawiającej stan chorego, a niejednokrotnie umożliwiającej też wyleczenie i odzyskanie sił do pracy.

                                                                      

     Aneta Kotyńska
   Specjalista OR KRUS
   w Białymstoku