Lasy to życie - 18 edycja akcji "Sprzątanie Świata"
23.09.2011.
Lasy to życie – 18 edycja akcji "Sprzątanie Świata"

W Gminie Ciechanowiec blisko 300 osób, uczniów i nauczycieli, wzięło udział w 18 edycji akcji "Sprzątanie Świata".

Fundacja "Sprzątanie Świata-Polska" i Fundacja Nasza Ziemia włączyły się w obchody ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Lasów i zorganizowały akcję "Sprzątanie Świata-Polska 2011" pod hasłem "Lasy to życie - chrońmy je". Założenia akcji przewidywały informowanie o lesie, jako całym skomplikowanym ekosystemie (a nie tylko drzewostanie), o znaczeniu lasów oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci niszczących obszary leśne.

Jak co roku we wrześniowej akcji wzięły udział ciechanowieckie szkoły. Zalesione tereny w Ciechanowcu i lasy na terenie gminy sprzątali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza, uczniowie z klas drugich Gimnazjum im. Papieża Jan Pawła II, czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu i uczniowie ze szkół podstawowych w Łempicach i Radziszewie Starym.

Z terenów wokół szkół i dróg do nich prowadzących, okolic zalewu w Ciechanowcu, targowicy, muzeum, lasów przy gimnazjum, w Radziszewie Starym, Radziszewie-Królach i Radziszewie-Sobiechowie, z drogi i terenów przyległych do składowiska odpadów oraz wielu innych miejsc spenetrowanych przez uczestników akcji zebrano około 150 worków śmieci.

Lasy to życie – 18 edycja akcji "Sprzątanie Świata" 

Lasy to życie – 18 edycja akcji "Sprzątanie Świata"

Lasy to życie – 18 edycja akcji "Sprzątanie Świata"

Lasy to życie – 18 edycja akcji "Sprzątanie Świata"

Lasy to życie – 18 edycja akcji "Sprzątanie Świata"

Lasy to życie – 18 edycja akcji "Sprzątanie Świata"

Lasy to życie – 18 edycja akcji "Sprzątanie Świata"

Lasy to życie – 18 edycja akcji "Sprzątanie Świata"

fot. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym