Ruszyły "schetynówki"
24.05.2011.
 
 Ruszyły "schetynówki"

fot. MPI

Wojewoda Podlaski podpisał umowy na trzy inwestycje w Gminie Ciechanowiec, które realizowane są w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, czyli tzw. „schetynówek”.

Chociaż umowy niedawno zostały zawarte to na terenie powiatu wysokomazowieckiego trwają już prace drogowe. Pierwsza inwestycja realizowana jest wspólnie z Gminą Klukowo, w ramach której na terenie gminy Ciechanowiec przebudowane zostanie  200 mb drogi gminnej na odcinku Ciechanowiec – Żebry Wielkie – Kuczyn. Wkład własny Gminy Ciechanowiec wyniesie 89.993,00 zł.

Natomiast drugą inwestycję Gmina Ciechanowiec realizuje samodzielnie. W jej ramach przebudowane lub wyremontowane zostaną ulice: Szkolna (od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej), Kościuszki (od. pl. ks. K. Kluka do ul. Mickiewicza) oraz ulice Mostowa, Przechodnia, pl. Odrodzenia i ul. Stadion. Łączna długość zmodernizowanych odcinków dróg wyniesie 1340,5 mb. Łączny koszt inwestycji wyniesie 3.190.036,40 złotych z czego Gmina Ciechanowiec otrzyma dofinansowanie w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych, które wynoszą 3.051.677,77 złotych. Prace mają zakończyć się w październiku 2011 roku.

Wspomniane remonty dróg w Ciechanowcu powiązane będą z wykonaniem kanalizacji w ulicach Mostowej, Przechodniej, pl. Odrodzenia, Szkolnej.

W ramach trzeciej inwestycji drogowej z tzw. „schetynówek” pod nazwą „Poprawa dostępu dróg gminnych w gminie Grodzisk i gminie Ciechanowiec do sieci dróg powiatowych i wojewódzkich”, realizowanej przez Gminę Ciechanowiec i Gminę Grodzisk, wyremontowana zostanie droga Czaje-Wólka – Czaje-Bagno – Sypnie. Wkład własny naszej gminy wyniesie 369.300,00 złotych.

Ruszyły "schetynówki"

Ruszyły "schetynówki"

Ruszyły "schetynówki"

fot. MPI