Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
11.05.2011.

W VI LO w Białymstoku odbyła się uroczystość podsumowująca Wojewódzkie  Konkursy Przedmiotowe w gimnazjach, organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, w której również uczestniczyli laureaci z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu.

W bieżącym roku szkolnym w Gimnazjum w Ciechanowcu do współzawodnictwa o tytuł laureata przystąpiło wielu uczniów. Z licznej grupy uczestników wyłonili się laureaci i finaliści: Tomasz Anasiński - laureat Wojewódzkiego Konkursu  Fizycznego i  Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, Sylwia Kurek – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, Anna Tomczuk – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, Tomasz Olszewski – finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Droga do sukcesu to praca indywidualna ucznia kierowanego przez doświadczonych pedagogów: Jolantę Drewnowską-Koziarską (historia), Bożenę Karpińską-Jacyniewicz (chemia), Urszulę Sawicką (język polski) i Teodora Niemyjskiego (fizyka). Zachęcić uczniów do nauki, właściwie ukierunkować, ochronić przed zniechęceniem i dodawać sił  to zadania niełatwe, ale skutecznie budujące wiarę w sens  pracy nauczyciela.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. Laureaci przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie danej szkoły. Finaliści uzyskują dodatkowe 11 punktów podczas rekrutacji.

                                                   

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
w Ciechanowcu
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy

fot. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu