Nowe władze Gminnej Spółki Wodnej "Nurczanka"
28.02.2011.

Członkowie Gminnej Spółki Wodnej "Nurczanka" spotkali się na walnym zebraniu, w czasie którego podsumowali działalność w 2010 roku i wybrali władze spółki na nową kadencję.

W 2010 roku budżet spółki wyniósł 62715,67 zł (128% planowanego budżetu) - 21971,00 zł uzyskano ze składek bieżących, 610,00 zł ze składek zaległych z 2009 roku, 1336,00 zł to dotacja z budżetu Wojewody Podlaskiego oraz 38183,48 zł to zwiększona dotacja ze środków samorządu Gminy Ciechanowiec: 24983,56 zł na obkoszenie rowów oraz 13199,92 zł na wykonanie przepustów na rowach melioracyjnych.

Wykonane prace to: pierwsze obkoszenie rowów (73821 mb), drugie obkoszenie rowów (3281 mb), odmulenie rowów (3281 mb), odmulenie 5 studzienek drenarskich, usunięcie 12 awarii na drenowaniu oraz wykonanie 4 nowych przepustów na drogach prowadzących do pól. Wszelkie prace konserwujące na urządzeniach spółki, prowadzenie księgowości i inne prace, wykonywało Rejonowe Kierownictwo Robót Konserwacyjnych z Wysokiego Mazowieckiego.

Plany na rok 2011 przewidują jednokrotne obkoszenie rowów, odmulenie wszystkich studzienek (rolnicy zadeklarowali pomoc w zlokalizowaniu studzienek na polach) i usunięcie wszystkich awarii drenarskich. Walne zebranie postanowiło o pozostawieniu składki w wysokości 16 zł/ha.

Dotychczasowy Przewodniczący Zarządu i Zarząd Gminnej Spółki Wodnej "Nurczanka" zrezygnowali z pełnienia funkcji. Ustępującemu przewodniczącemu Władysławowi Niemyjskiemu, w uznaniu za 15 lat społecznej pracy na tym stanowisku, wręczono przyznany przez Krajowy Związek Spółek Wodnych medal "Zasłużony dla Spółek Wodnych".

Nowe władze spółki wybrane przez walne zebranie:

Zarząd:
Stanisław Godlewski (Antonin) - przewodniczący
Stanisław Gnatowski (Koce-Basie) - zastępca przewodniczącego
Tadeusz Koc (Koce-Schaby) - sekretarz
Zbigniew Niemyjski (Koce-Piskuły)
Zdzisław Sikorski (Kobusy)

Komisja Rewizyjna:
Janusz Kosiński (Kobusy) - przewodniczący
Bogdan Koc (Radziszewo-Sieńczuch)
Stanisław Koc (Koce-Schaby)

Nowe władze Gminnej Spółki Wodnej "Nurczanka"

Nowe władze Gminnej Spółki Wodnej "Nurczanka"

fot. O. R. Tomaszewska MPI