1% podatku dla ciechanowieckiej Drużyny Harcerskiej
21.01.2011.

Przekaż 1% podatku dla ciechanowieckiej Drużyny Harcerskiej
                  

Dziękujemy wszystkim, którzy wierzą,
że wychowanie metodą harcerską
jest ważne i potrzebne.

                                                  

   

Ciechanowiecka Drużyna Harcerska działa od października 2009 roku. Do drużyny należą osoby od IV klasy szkoły podstawowej po II klasę szkoły średniej. Harcerze uczestniczą w uroczystościach patriotyczno-religijnych (np. Święto Odzyskania Niepodległości), włączają się w akcje charytatywne (np. zbiórka dla powodzian), propagują w naszym środowisku idee skautingu (np. Betlejemskie Światło Pokoju).

Pracę w drużynie opierają na starych polskich tradycjach i wartościach takich jak Bóg, Honor, Ojczyzna. Uczą się służby Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi, zachowując młodzieńczy entuzjazm i radość. Stawiają na samodzielność, pracowitość, koleżeństwo.

Szukają możliwości rozwoju i przyjaźni. 
 
               

Prosimy, wesprzyjcie działania naszej drużyny!
Dziękujemy!

Czuwaj!
Harcerze i Harcerki z ciechanowieckiej drużyny. 

 


Aby przekazać 1% podatku w formularzu PIT-37 należy:

w  poz. 124

"Nazwa OPP"  wpisać - Chorągiew Mazowiecka ZHP
Hufiec Ostrołęka,
w  poz. 125w polu "Numer KRS" - 0000291419
w  poz. 126wpisać nazwę D. H. Ciechanowiec
w  poz. 127wstawić X
w  poz. 128 wpisać imię i nazwisko

                  
Ciechanowiecka Drużyna Harcerska

Ciechanowiecka Drużyna Harcerska