OPS w Ciechanowcu wyróżniony przez Wojewodę Podlaskiego
30.11.2010.

 OPS w Ciechanowcu wyróżniony przez Wojewodę Podlaskiego

 fot. OPS w Ciechanowcu

W trakcie seminarium podsumowującego upowszechnianie Dobrych Praktyk w zakresie pomocy i integracji społecznej, zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski uroczyście wręczył wyróżnienia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego osobom i zespołom pracującym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na terenie województwa podlaskiego.

Przekazuję Państwu wyrazy uznania i szacunku dla pracy, którą codziennie wykonujecie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. To Państwa bezpośredni kontakt i pomoc daje tym ludziom szansę na lepsze jutro - podkreślił w swoim wystąpieniu wicewojewoda.

Dostrzegając ogrom pracy wykonywanej przez wielotysięczną rzeszę pracowników w różnych instytucjach pomocowych, wojewoda podlaski Maciej Żywno przyznał 10 wyróżnień. Wśród wyróżnionych znaleźli się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Wyróżnienie za stosowanie metod pracy socjalnej i działania na rzecz środowiska lokalnego odebrała dyrektor OPS w Ciechanowcu Marzena Kryńska.

OPS w Ciechanowcu wyróżniony przez Wojewodę Podlaskiego

OPS w Ciechanowcu wyróżniony przez Wojewodę Podlaskiego
                 
OPS w Ciechanowcu wyróżniony przez Wojewodę Podlaskiego 

fot. Podlaski Urząd Wojewódzki, Z.Poniatowski MPI