Ratunek dla bocianów
19.08.2010.

Mieszkańcy gminy Ciechanowiec oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu zaangażowali się w akcję ratowania czterech chorych bocianów.

Zarówno bocian znaleziony w Czajach-Wólce, jak i bocian znaleziony w Pobikrach, miały uszkodzone skrzydła. Natomiast dwa bociany znalezione w Antoninie zostały porażone prądem. Bociany trafiły do Ośrodka rehabilitacji zwierząt prowadzonego przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie. Niestety pomimo zapewnionej opieki oba bociany porażone prądem nie przeżyły. Stacje transformatorowe i inne urządzenia energetyczne stanowią jedno z największych zagrożeń dla bocianów – to na nich dochodzi do porażeń prądem, które najczęściej kończą się śmiercią ptaków – powiedziała podinspektor ds. ochrony środowiska Izabela Wojciuk z Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.  

Ratunek dla bociana białego Ciconia ciconia jest niezwykle ważny chociażby ze względu na spadającą liczebność tego gatunku. Stare porzekadło mówiące, że „co czwarty bocian jest Polakiem, a co trzeci Podlasiakiem” traci na znaczeniu przy stale spadającej liczbie tych ptaków. W Polsce i na świecie chroni się bociany na mocy różnych uregulowań prawnych oraz prowadząc programy takie ogólnopolski program “Ochrona bociana białego i jego siedlisk” czy też prowadzony przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" projekt „Boci@n” polegający na prowadzeniu obserwacji bocianów białych, ich gniazd i żerowisk. Na stronie internetowej projektu www.bociany.pl można odszukać informacje o znajdujących się na terenie gminy Ciechanowiec gniazdach bocianich oraz o miejscowościach bez gniazd, można także współtworzyć bazę poprzez dodawanie informacji o gniazdach.

Zagrożenia dla bociana białego

Niestety największym zagrożeniem dla bociana jest człowiek i jego działalność, w tym takie działania jak: przekształcenia użytków zielonych w pola uprawne i likwidacja tzw. nieużytków, melioracje odwadniające, obniżenie poziomu wód gruntowych, stosowanie nawozów i chemicznych środków ochrony roślin na terenach wykorzystywanych przez bociany, a także zaśmiecanie terenów zielonych. Te czynniki i wiele innych przekładają się na zmniejszenie populacji bocianów w naszym kraju.

Informacje o tym, jakie podejmować działania, aby chronić bocianie żerowiska oraz, jak pomagać poszkodowanym bocianom znajdują się na stronie www.bociany.pl

Jeżeli znajdziesz poszkodowanego bociana na terenie gminy Ciechanowiec zadzwoń do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu pod numer telefonu 86 277 11 45 w. 24 lub skontaktuj się z pracownikami Ośrodka rehabilitacji zwierząt prowadzonym przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie tel.: 86 219 21 75, 606 420 429.

 
Ratunek dla bocianów

Ratunek dla bocianów

fot. O. R. Tomaszewska MPI