Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pobikry


Członkowie reprezentacji:
Prezes – Jadwiga Stańczuk    
Sekretarz – Bożena Perlejewska 
Skarbnik – Bogumiła Filipczuk 
Członek Zarządu – Tadeusz Pikuliński
Członek Zarządu – Robert Marczuk
Członek Zarządu – Tadeusz Czołomiej
Członek Zarządu – Antoni Zabłudowski

Forma prawna: stowarzyszenie

Historia i działania organizacji:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pobikry utworzone zostało pod koniec 2009 roku, kiedy to grupa mieszkańców postanowiła zrobić coś dla swojej lokalnej społeczności i zwołała pierwsze spotkanie przyszłych członków stowarzyszenia. Szybko utworzono statut stowarzyszenia i zostały złożone dokumenty rejestrowe do KRS-u. 23 kwietnia 2010 roku pobikrowskie Stowarzyszenie uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń.

Celem działania Stowarzyszenia jest:  wszechstronne wspieranie aktywności społecznej jego członków i środowiska, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego, edukacyjnego i gospodarczego wsi Pobikry, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Pobikry, wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Pobikry, popularyzację rolnictwa ekologicznego, wspieranie inicjatyw i działań w zakresie turystyki, ekoturystyki i ekologii oraz poprzez wiele innych działań.

 

Dane organizacji:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pobikry
Pobikry 90; 18-230 Ciechanowiec
tel.: 693 644 682 (prezes)

Numer KRS 0000354973
REGON 200357262
NIP 7221612805