Uwaga! Już można kąpać się w Nurcu!
13.07.2010.

Uwaga!

Już można kąpać się w Nurcu!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych orzekł o przydatności do kąpieli wody w kąpielisku w Ciechanowcu.

Badania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne próbek wody pobranej 7 lipca 2010 roku odpowiadają warunkom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku.