Rusza przebudowa mostu na rzece Nurzec
27.05.2010.

W najbliższych dniach rozpoczną się roboty przygotowawcze związane z przebudową mostu na rzece Nurzec w Ciechanowcu, a zasadnicze roboty budowlane rozpoczną się 7 czerwca i potrwają do końca października 2010 roku.

Utrudnienia w ruchu spowodowane remontem mostu na rzece Nurzec na ul. Łomżyńskiej nie wprowadzają ograniczeń dla pieszych, pojazdów osobowych, autobusów komunikacji zbiorowej i ciężarowych o masie nie przekraczającej 3,5 tony. Objazd dla wspomnianych pojazdów będzie odbywał się po moście na podporach pływających.

Sterowanie ruchem przez most tymczasowy będzie odbywało się z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej. W celu zapewnienia ruchu dla pieszych, na moście tymczasowym zostanie wybudowany chodnik z dodatkowym oświetleniem. Wyznaczone zostaną również 2 tymczasowe przejścia dla pieszych ułatwiające przeprawę przez rzekę Nurzec.

Zamknięcie mostu dla ruchu pojazdów ciężarowych o masie rzeczywistej powyżej 3,5 tony powoduje konieczność wyznaczenia tras objazdowych.

Trasy objazdowe:

  — Siemiatycze – Bielsk Podlaski – Brańsk – Szepietowo –Wysokie Mazowieckie – Zambrów (125 km)
  — Zambrów – Wysokie Mazowieckie – Szepietowo – Brańsk – Bielsk Podlaski – Siemiatycze (125 km)
  —Zambrów – Czyżew Osada – Ciechanowiec (strona północna)
  — Zambrów – Wysokie Mazowieckie – Szepietowo – Brańsk – Ciechanowiec (strona południowa) (79 km)
  — Brańsk – Szepietowo – Wysokie Mazowieckie – Zambrów – k/m Nur – Małkinia (117km)
  — Małkinia – Czyżew Osada – Zambrów – Wysokie Mazowieckie – Szepietowo – Brańsk – Bielsk Podlaski – Siemiatycze (189km)


W zakres prac składających się na przebudowę mostu wejdzie:

  — 

podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącego mostu do nośności odpowiadającej kl. B dla obciążeń (400 kN), które będzie osiągnięte przez wykonanie nowej płyty mostu,

  — 

naprawienie lub wymiana wszystkich uszkodzonych elementów mostu poprzez: ustawienie i demontaż tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie wykopów, rozebranie nawierzchni na jezdni, rozebranie płyty ustroju niosącego wraz z izolacją i warstwą ochronną, wykonanie nowej płyty ustroju niosącego, wykonanie nowego systemu odwodnienia, wykonanie izolacji płyty, wykonanie płyt przejściowych, ustawienie barier rozdzielających na obiekcie, ustawienie barier ochronnych, umocnienie skarp płytami ażurowymi, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie urządzeń dylatacyjnych, przebudowa urządzeń obcych (telekomunikacja, wodociąg, energetyka), wykonanie innych robót towarzyszących wykonanie wraz z rozbiórką mostu tymczasowego na czas prowadzenia robót.


Inwestorem przebudowy jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a planowany koszt inwestycji wyniesie 5.400.497,93 złotych.


źródło: "Projekt czasowej organizacji ruchu dla przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew-Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze  w miejscowości Ciechanowiec", autor mgr inż. Krzysztof Barbachowski.