Łempice "W trosce o lepszą przyszłość"
05.05.2010.

 Logo Kapitał Ludzki i EFS

 
Rok szkolny 2009/2010 jest szczególnie pracowity dla Szkoły Podstawowej w Łempicach. Dzięki realizacji projektu „W trosce o lepszą przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogliśmy przedstawić bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych naszym uczniom.

Zarówno uczniowie, jak i rodzice, z entuzjazmem przyjęli zaproponowane zajęcia. Jedni  na zajęciach wyrównawczych mogą utrwalić i doszlifować to, co na lekcji wchodziło do głowy z wielkim oporem, inni natomiast mogą rozwinąć swoje zainteresowania językowe, informatyczne i przyrodnicze w ramach pracy kół.

Uczniowie mają także możliwość rozwijania swoich uzdolnień artystycznych na zajęciach koła taneczno-muzycznego „Aktywne dzieciaki”. Nikt nie marnuje czasu,  ale spędza go atrakcyjnie i pożytecznie. Dzięki temu, że dzieci znacznie dłużej przebywają w szkole, zacieśniają się więzi koleżeńskie i przyjaźnie.

                                                             Szkoła Podstawowa w Łempicach
   
Łempice "W trosce o lepszą przyszłość" 

fot. Szkoła Podstawowa w Łempicach