"Dzień Ziemi 2010"
04.05.2010.

Rok 2010 został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, dlatego też obchody wypadającego w tym roku dwudziestolecie "Dnia Ziemi" w Polsce przebiegały pod hasłem "Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas"

W obchody "Dnia Ziemi 2010" włączyły się: Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, Szkoły Podstawowe w Łempicach i Radziszewie Starym, które przeprowadziły akcję zbierania śmieci wzdłuż dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

Ponad 150 osób zbierało śmieci na poboczach dróg od Ciechanowca w kierunku Tworkowic, Perlejewa, Kozarzy i Kuczyna; na końcu ulicy Drohickiej, na końcu Kozarzy, na terenie wzdłuż rzeki w stronę Krupy, wokół zalewu w pobliżu stadionu, na poboczu drogi Kozarze - Zaszków, przy szkole w Łempicach, wzdłuż drogi Koce-Basie - Kobusy - Radziszewo-Sieńczuch oraz od Antonina do Radziszewa-Króli.

W czasie akcji zebrano ponad 300 worków śmieci, które już zostały wywiezione na składowisko odpadów.

                    
"Dzień Ziemi 2010" w Gminie Ciechanowiec 

"Dzień Ziemi 2010" w Gminie Ciechanowiec

"Dzień Ziemi 2010" w Gminie Ciechanowiec

"Dzień Ziemi 2010" w Gminie Ciechanowiec

"Dzień Ziemi 2010" w Gminie Ciechanowiec

"Dzień Ziemi 2010" w Gminie Ciechanowiec

fot. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II