Egzaminy gimazjalne 2010
29.04.2010.
W ostatnim dniu egzaminów gimnazjalnych w klasach III ciechanowieccy gimnazjaliści zmierzyli się z językiem nowożytnym: angielskim i niemieckim, który trwał 90 minut i w tym czasie gimnazjaliści zmierzyli się z zadaniami zamkniętymi  i otwartymi sprawdzającymi ich wiedzę z odbioru tekstu słuchanego, odbioru tekstu czytanego i reagowania językowego.

We wtorek gimnazjaliści przez 120 minut zdawali część humanistyczną, która objęła czytanie i odbiór tekstów kultury oraz tworzenie własnego tekstu. W tym roku uczniowie musieli napisać rozprawkę na temat: Czy wybór przyszłej szkoły jest dla gimnazjalistów trudną decyzją? Podczas części humanistycznej sprawdzano wiedzę z takich przedmiotów jak: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka, muzyka. Egzaminy uwzględniają ścieżki edukacyjne: filozoficzną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, czytelniczą i medialną, europejską, kulturę polską na tle tradycji śródziemnomorskiej.

Także w środę przez 120 minut gimnazjaliści zmierzyli się z częścią matematyczno-przyrodniczą, która objęła: umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w życiu i dalszym kształceniu; wyszukiwanie i stosowanie informacji; wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych; stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia. Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Każdy gimnazjalista otrzymuje natomiast wystawione przez OKE zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wyników.
 
Egzaminy gimazjalne 2010

Egzaminy gimazjalne 2010

Egzaminy gimazjalne 2010
          
Egzaminy gimazjalne 2010 

fot. A. Kieliszek MPI