Ciechanowiec realizuje "schetynówki"
21.04.2010.
Wojewoda Podlaski Maciej Żywno i Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko podpisali umowy na budowę dróg lokalnych w Gminie Ciechanowiec.

Inwestycje te będą realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W roku 2010 w powiecie wysokomazowieckim w ramach Programu przyjęto do realizacji 2 zadania. W ramach tych zadań przebudowanych zostanie 7,6 km dróg na wartość 7 497,3 tys. zł. Wnioskowane dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 3 507,5 tys. zł, co stanowi 47 % nakładów planowanych we wnioskach o dofinansowanie.

Gmina Ciechanowiec realizuje zadanie pn. Integracja dróg gminnych z powiatowymi w Gminie Ciechanowiec. Zakładana we wniosku wartość zadania wynosi 3 190,1 tys. zł, wnioskowana dotacja z budżetu państwa 1 353,9 tys. zł. W ramach zadania zostaną przebudowane drogi gminne o łącznej długości 4,9 km:

- Nr 108872B łącząca wieś Czaje-Bagno z drogą powiatową Brańsk  Granne; zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, nawierzchni bitumicznej na jezdni, odwodnienia, oznakowania pionowego i poziomego drogi;

- Nr 108886B łącząca wieś Tworkowice z drogą powiatową Ciechanowiec Pełch; przebudowa polega na rozbiórce nawierzchni brukowcowej na istniejącej drodze i wykonaniu: podbudowy z kruszyw naturalnych oraz położeniu nawierzchni bitumicznej na jezdni, wybudowaniu chodników z kostki polbruk, zjazdów na posesje z kostki brukowej i ustawieniu znaków pionowych na drodze;

- Nr 108863B łącząca wieś Koce-Basie z miejscowością Winna-Poświętna; zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, rozebranie przepustów oraz wykonanie podbudowy drogi z kruszywa naturalnego, położenie dywanika z betonu asfaltowego na jezdni, wykonanie: poboczy z pospółki po obu stronach jezdni i chodników z kostki betonowej. Na drodze ustawione zostanie oznakowanie pionowe.

Gmina Ciechanowiec realizuje także wspólnie z Powiatem Wysokomazowieckim zadanie pn. przebudowa ul. Uszyńskiej w Ciechanowcu o łącznej długości 2,7 km, a w tym: wbudowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę i przebudowę chodników, budowę parkingu dla samochodów osobowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drodze.


Ciechanowiec realizuje "schetynówki"

Ciechanowiec realizuje "schetynówki"
          
Ciechanowiec realizuje "schetynówki" 

fot. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku