Ciechanowiecka Droga Krzyżowa
29.03.2010.
 Ciechanowiecka Droga Krzyżowa

fot. Z. Poniatowski MPI

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej nawiązuje do przejścia Chrystusa na wzgórze Golgoty. Już w IV wieku istniał w Jerozolimie obchód miejsc Męki w Niedzielę Palmową i w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek.

W 1320 roku franciszkanie, którzy objęli opiekę nad Ziemią Świętą, rozpowszechnili tradycję Drogi Krzyżowej, kiedy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. W XVI wieku przełożony klasztoru św. Barbary w Delft ułożył cykl Drogi Krzyżowej w 12 stacjach. W XVII wieku dodano dwie ostatnie stacje, ustalając ostateczny kształt nabożeństwa.

Zgodnie z kilkuletnią tradycją ciechanowiecka Droga Krzyżowa przekroczyła przebiegającą na Nurcu granicę diecezji drohiczyńskiej i łomżyńskiej i połączyła dwie parafie. Mieszkańcy Ciechanowca niosący krzyż zmieniali się pomiędzy poszczególnymi stacjami Drogi Krzyżowej, na których nie tylko odtwarzali wydarzenia z ostatnich dni Chrystusa, ale opierając się na Biblii, rozważali życie człowieka z jego problemami, porażkami i zwycięstwami, miłością i egoizmem, wątpliwościami i tym wszystkim, co przynosi życie.

          Więcej zdjęć...
          
Ciechanowiecka Droga Krzyżowa 

fot. Z. Poniatowski MPI