Sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu
24.03.2010.

Sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu zakończył się udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Zmagania konkursowe rozpoczęły się od etapu szkolnego. Następnie, od 9 do 16 lutego, zwycięzcy szkolnych konkursów przedmiotowych uczestniczyli w eliminacjach na szczeblu rejonowym. Konkursy odbywały się w wyznaczonych szkołach w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki (co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia) zakwalifikowali się do wojewódzkich etapów konkursów, gdzie reprezentowali Szkołę Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu i jednocześnie całą Gminę Ciechanowiec.

Reprezentanci w konkursach rejonowych:

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego:
- Weronika Małgorzata Marzęta, kl. VI a,
- Kacper Sawicki, kl. VI a,
- Aleksandra Susoł, kl. VI a,
- Tomasz Bruś, kl. VI b.

Wojewódzki Konkurs Historyczny:
- Katarzyna Niemyjska, kl. VI a,
- Aleksandra Susoł, kl. VI a,
- Tomasz Bruś, kl. VI b,
- Paweł Niewiarowski, kl. VI b,
- Piotr Dąbrowski, kl. VI c,
- Kinga Lipska, kl. VI c,
- Daria Łuniewska, kl. VI c.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny:
- Weronika Małgorzata Marzęta, kl. VI a,
- Tomasz Bruś, kl. VI b,
- Piotr Dąbrowski, kl. VI c,
- Daria Łuniewska, kl. VI c,
- Gabriel Popławski, kl. VI c.

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego:
- Aleksandra Susoł, kl. VI a

Awans do wojewódzkiego etapu konkursów uzyskali:
 –Tomek Bruś – język polski (nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu - Marianna Gołębiewska),
 –Piotr Dąbrowski, Paweł Niewiarowski, Ola Susoł i Daria Łuniewska – historia (nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu - Ewa Wróblewska),
 –Piotr Dąbrowski i Weronika Marzęta – matematyka (nauczyciel prowadzący - Lucyna Stańczuk).

Konkursy wojewódzkie odbyły się między 2 a 16 marca w wyznaczonych szkołach w Białymstoku. Wśród zwycięzców konkursów (uczniów, którzy zdobyli pięć najwyższych wyników w województwie) znaleźli się: Paweł Niewiarowski, który  został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego oraz Piotr Dąbrowski - laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Pozostali uczestnicy zdobyli tytuł finalisty konkursów, uzyskując również świetne wyniki (o krok od tytułu laureata była Weronika Marzęta, której zabrakło… 1 punktu).

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną oraz są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu - zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku 40 pkt.

Dodatkowo laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów zawartych w statucie gimnazjum, obowiązujących kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum.

 
                                                       

Szkoła Podstawowa
im. M. Kopernika w CiechanowcuLaureaci Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych