Przydomowe oczyszczalnie ścieków - szkolenia
15.01.2010.

Centrum Zielonych Technologii zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu: „Cykl szkoleń przedstawiających zasady budowy i eksploatacji gruntowo – roślinnych oczyszczalni ścieków na terenach cennych przyrodniczo północno – wschodniej Polski”. W 2009 r. szkolenia cieszyły się ogromną popularnością dlatego też w tym roku zaplanowano trzy cykle szkoleniowe. Jeden cykl szkoleniowy obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz jednodniowy wyjazd studyjny.

W trakcie szkoleń teoretycznych omawiane są zasady doboru, budowy oraz eksploatacji i serwisu różnych typów przydomowych oczyszczalni ścieków, w szczególności na temat oczyszczalni gruntowo-roślinnych. W czasie szkoleń praktycznych budowana jest od podstaw modelowa, gruntowo-roślinna oczyszczalnia ścieków. Dzięki temu uczestnicy szkoleń, mogą zapoznać się z etapami jej budowy. Na wyjeździe terenowym prezentowane są różne typy przydomowych oczyszczalni ścieków już funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego.

Wszyscy uczestnicy cyklu szkoleń otrzymują nieodpłatnie: materiały szkoleniowe, wykorzystywane w czasie zajęć, poradnik i film instruktażowy, dotyczący budowy gruntowo – roślinnej oczyszczalni ścieków, projekt technologiczny takiej oczyszczalni, zaświadczenie potwierdzające udział w cyklu szkoleń.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach, w szczególności rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia – dostępnego na stronie internetowej www.zielonetechnologie.pl, a następnie odesłanie go drogą mailową na adres: biuro@pspnarew.org.pl lub faxem na numer 085 672 30 72. 

Aby zakwalifikować się do udziału w szkoleniach należy zadeklarować udział w całym cyklu szkoleniowym. Ilość osób, które mogą wziąć w nich udział jest ograniczona, dlatego o udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia w ramach szkoleń  odbędą się w okresie marzec – wrzesień 2010 r, a ich konkretne terminy zostaną ustalone w porozumieniu z osobami zainteresowanymi, w miarę ich zgłaszania się do udziału w projekcie. Jeżeli z terenu Gminy Ciechanowiec zbierze się grupa ok. 10 osób możliwe będzie przeprowadzenie zajęć teoretycznych w Ciechanowcu.

Źródło www.zielonetechnologie.pl