Inwentaryzacja sieci szerokopasmowej
11.01.2010.


Inwentaryzacja sieci szerokopasmowych operatorów telekomunikacyjnych na terenie województwa podlaskiego na potrzeby obszarów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych nadających się do wsparcia w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników inwentaryzacji zasobów sieci szerokopasmowej z terenu województwa podlaskiego jest jednym z niezbędnych warunków do  uwzględnienia w naborze wniosków. Inwentaryzacja sieci szerokopasmowych na terenie województwa podlaskiego na potrzeby Działania 8.4 PO IG została zrealizowana na podstawie wymagań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

„Do wsparcia w ramach działania 8.4 POIG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili" kwalifikuje się obszar, na którym:
- na poziomie infrastruktury dostępowej (dostarczenie Internetu bezpośrednio do użytkownika końcowego) nie funkcjonuje ogólnodostępna szerokopasmowa sieć internetowa o przepustowości co najmniej 2Mb/s (należy przyjąć, że chodzi tu o łącze asymetryczne, gdzie wymagane jest zapewnienie przepływności 2 Mb/s w przypadku pobierania danych (download), nie ma natomiast konieczności określenia minimalnej wartości przepływności dla wysyłanych danych,
- infrastruktura sieci dystrybucyjnej należy do jednego operatora.
Dla określenia obszaru w ramach Działania 8.4 należy przyjąć oznaczenia geodezyjne - obręby (sołectwa)".

Na stronie internetowej si.wrotapodlasia.pl znajduje się poglądowa mapa województwa podlaskiego oraz szczegółowe mapy gminne z zaznaczonymi miejscowościami kwalifikującymi się do wsparcia (kółka z wypełnieniem białym) oraz niekwalifikującymi się do wsparcia (kółka z wypełnieniem czarnym).
 
Inwentaryzacja powstała w wyniku ankietyzacji operatorów telekomunikacyjnych i ich weryfikacji przez odbiorców lub potencjalnych odbiorców szerokopasmowych. Proces weryfikacji jest ciągły, dlatego jeśli Państwo: Operatorzy jak i Abonenci czy też Użytkownicy mający zastrzeżenia co do kwalifikowalności konkretnej miejscowości proszeni są o przesłanie uwag na specjalnym formularzu na adres: inwentaryzacja.8.4@wrotapodlasia.pl Termin przesyłania uwag mija 15 stycznia 2010 roku. Formularz dostępny jest na stronie si.wrotapodlasia.pl.

Informacji udziela Małgorzata Kuczyńska i Wojciech Nietupski, tel. 85-7497-530

                                                           

Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego