XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Ciechanowcu
31.12.2009.

Ostatnia sesja 2009 roku odbyła się w sylwestrowy dzień na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. Powodem zwołania sesji było dokonanie zmian w budżecie Gminy Ciechanowiec na 2009 rok.  Na 15 radnych Rady Miejskiej obecnych było 12 – obrady sesji były prawomocne.

Burmistrz Ciechanowca złożył sprawozdanie z pracy między sesjami. W tym czasie: otrzymaliśmy wiadomość o przedłużeniu dalszego funkcjonowania gminnego składowiska w Nowodworach o kolejne dwa lata. Wpłynęła oferta od firmy zajmującej się odpadami, na zagospodarowanie składowiska jako punktu przeładunkowego. Jest też druga firma zainteresowana zagospodarowaniem składowiska w Nowodworach. Drugą kwestią poruszoną przez Burmistrza była sprawa mostu. Z ostatnich ustaleń wynika, że jednak będzie most pontonowy wzdłuż istniejącego mostu, dostosowany do przejazdu samochodów ciężarowych. Na koniec sprawozdania Burmistrz poinformował zebranych, że w sprawach przepustów i drogi do Zadobrza odwołania złożone zostały w terminie.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, a po odpowiedziach na interpelacje radnych i omówieniu spraw różnych, zamknięto ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w 2009 roku.

 

XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. A. Kieliszek MPI