Wioska internetowa - kształcenie na odległość
16.12.2009.
Na terenie całego kraju realizowany jest projekt "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich".

Projekt zakłada utworzenie ogólnopolskiej sieci Centrów Kształcenia na odległość, a jego głównym założeniem jest wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Ponadto w ramach projektu wsparciem zostały objęte istniejące Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe (ICEO). CK i ICEO to placówki o charakterze kulturalno-oświatowym, które wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu.

Także ciechanowieckie ICEO, mieszczące się w budynku OSP przy ulicy 11 Listopada 3, przystąpiło do projektu "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich". Z usług ICEO w Ciechanowcu może korzystać każdy mieszkaniec naszej gminy, zainteresowany uzupełnianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji. Personel pomoże w założeniu konta i skorzystaniu z platformy szkoleniowej, na której dostępna jest oferta edukacyjna. Możliwość uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach elektronicznych zwiększa możliwości samokształcenia, wielokrotnego odtwarzania zajęć, poszczególnych lekcji (modułów) czy też ćwiczeń, zależnie od potrzeb i umiejętności osób szkolonych. Ponadto każdy uczestnik wirtualnego szkolenia może liczyć na sprawiedliwą, zupełnie obiektywną ocenę wyników swojej pracy i poziomu posiadanej wiedzy (oceny dokonuje komputer na podstawie ściśle określonych kryteriów).


Ciechanowieckie Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe
zaprasza wszystkich chętnych
od poniedziałku do piątku
w godzinach 17.00 – 19.00
sala w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. 11 Listopada 3

Lista dostępnych szkoleń:

 1.


Ekonomika, zarządzanie i technologia produkcji w rolnictwie 
- liczba kursów: 90

 2.


Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
- liczba kursów: 11 

 3.


Stosowanie opakowań w produkcji spożywczej 
- liczba kursów: 20

 4.


Zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe 
- Liczba kursów: 3

 5.


Zarządzanie finansami i korzystanie z bankowości elektronicznej
- liczba kursów: 4

 6.


Podnoszenie kwalifikacji wychowawców i opiekunów wiejskich świetlic środowiskowych
- liczba kursów: 20

 7.


Informatyka i języki obce
- liczba kursów: 15


 

Wioska internetowa - kształcenie na odległość

Wioska internetowa - kształcenie na odległość

fot. A.Kieliszek MPI