,,Radosna szkoła" w Radziszewie Starym
15.12.2009.

W ramach rządowego programu ,,Radosna szkoła” Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym otrzymała wsparcie finansowe na kwotę 6 tys. złotych.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do sali zabaw dla dzieci kl.0-III. Miejsce zabaw zostało wyposażone w elementy i zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości i usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową, sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę oraz urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, które jednocześnie umożliwiają odpoczynek i wyciszenie.
                                                                       

Szkoła Podstawowa
w Radziszewie Starym


,,Radosna szkoła” w Radziszewie Starym

,,Radosna szkoła” w Radziszewie Starym

,,Radosna szkoła” w Radziszewie Starym

,,Radosna szkoła” w Radziszewie Starym

fot. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym