Planowane zamknięcie ciechanowieckiego mostu w 2010
09.12.2009.

INFORMACJA
o planowanym zamknięciu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 CZYŻEW-OSADA – CIECHANOWIEC – SIEMIATYCZE (ul. Łomżyńska)
w km 21+064 przez rzekę Nurzec w Ciechanowcu

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że w roku 2010 zamierza przebudować i dostosować do wymaganych parametrów technicznych most przez rzekę Nurzec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew – Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze (ul. Łomżyńska) w km 21+064 w Ciechanowcu.

Przyjęty sposób przebudowy obiektu mostowego, zastosowana technologia robót i warunki finansowania inwestycji (przedsięwzięcie musi być sfinalizowane w ciągu roku budżetowego) determinują konieczność całkowitego zamknięcia mostu na czas trwania prac modernizacyjnych. Przewidywany okres wyłączenia mostu z eksploatacji to minimum 8 miesięcy – od początku maja do końca roku.

Na ten czas zorganizowane zostaną oznakowane objazdy i wyznaczone trasy zastępcze.

Zarząd dróg planuje wprowadzenie następujących rozwiązań:

• dla ruchu pieszego i rowerowego – trasa zastępcza ul. Kozarską (od skrzyżowania z ul. Łomżyńską), przez tamę z elektrownią wodną, bulwarem obok stadionu, dalej ulicami: Stadion i Dworską (do skrzyżowania z ul. Łomżyńską) 
»» mapka 1

• dla ruchu kołowego – objazd: drogą powiatową Nr 2077B na odcinku droga wojewódzka Nr 690 – Kuczyn, drogami gminnymi przez jaz wodny w Kuczynie, wieś Sówka w kierunku m. Antonin i drogą wojewódzką Nr 681 na odcinku Antonin – Ciechanowiec do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 690 (Plac 3-go Maja) o łącznej długości 12,6 km
»» mapka 2

Przed udostępnieniem objazdu dla ruchu lokalnego, nawierzchnie ww. dróg zostaną wyremontowane, a w przypadku dróg gruntowych wzmocnione (planowane wykonanie nawierzchni żwirowej).

Niezależnie od proponowanych rozwiązań dla ruchu lokalnego, dla ruchu tranzytowego przewiduje się zorganizowanie objazdów m. Ciechanowiec drogami krajowymi i powiatowymi.

W związku z faktem, iż powyższe propozycje mają charakter roboczy, a zarząd dróg zdaje sobie sprawę z poważnych uciążliwości i utrudnień związanych z zamknięciem mostu dla mieszkańców gmin: Ciechanowiec i Klukowo, chcemy stworzyć możliwość wypracowania szeroko pojętej ugody społecznej, by w przyszłości uniknąć ewentualnych konfliktów czy niepotrzebnych napięć.

Dlatego też, apelując o zrozumienie sytuacji, prosimy o wnoszenie merytorycznych uwag i spostrzeżeń na temat przedłożonych propozycji i kierowanie ich pisemnie do władz gminnych lub bezpośrednio do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na adres: ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok. Wnioski można też zgłaszać telefonicznie do Wydziału Mostów pod numer 085-67-67-146 lub -134 do końca bieżącego roku.