Ochotnicza Straż Pożarna w Kozarzach


Członkowie reprezentacji:

Prezes – Tadeusz Tenderenda
Wiceprezes/Naczelnik – Zdzisław Tenderenda
Wiceprezes – Ryszard Tomczuk
Skarbnik – Mariusz Jóźwiak
Sekretarz – Piotr Michał Mirkowicz
Gospodarz – Robert Leszczyński
Członek Zarządu – Krzysztof Tenderenda

Forma prawna: stowarzyszenie

Cele organizacji:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganiu pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych oraz w obronie cywilnej.

Dane organizacji:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kozarzach
Kozarze 9b
18-230 Ciechanowiec
tel. 515 194 077 (wiceprezes)
KRS: 0000284329