XXXIII sesja Rady Miejskiej
19.10.2009.

Podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej 19 października 2009 roku radni wysłuchali informacji przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2008 złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Ciechanowcu oraz z analizy oświadczeń majątkowych przewodniczącego Rady Miejskiej i burmistrza przeprowadzonej przez wojewodę, a także informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2008/2009.

W sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami Burmistrz poinformował o obchodach 580 rocznicy nadania praw miejskich i otwarciu hali sportowej przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, które odbyły się 1 października, zakończeniu budowy kolektora sanitarnego na ul. Wspólnej w Ciechanowcu, opracowywaniu projektu remontu oczyszczalni ścieków, trwaniu prac nad przebudową dróg w Skórcu oraz prac przy czyszczeniu zalewu. Od ostatniej sesji wystosowano pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomoc w zarybianiu rzeki Nurzec, ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Polskiej w Ciechanowcu, a Gmina Ciechanowiec ponownie została wyróżniona w trzeciej edycji rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2009 – organizowanym przez Gazetę Prawną. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich z całej Polski wizytowali cmentarze wojenne w Gminie Ciechanowiec.

W następnych punktach obrad radni rozpatrzyli pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie skargi pana Eugeniusza Miłkowskiego na działalność Rady Miejskiej w Ciechanowcu i Burmistrza Ciechanowca – radni podjęli uchwałę uznającą skargę za niezasadną. Rada Miejska przyjęła uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2009 r., wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitów wydatków na jego realizację.

Przed rozpoczęciem XXXIII sesji Rady Miejskiej  Burmistrz Ciechanowca wręczył nagrody w konkursie „Wzorowa Posesja Roku 2009”. I nagrodę i bon na zakup towarów w sklepach zaopatrzenia ogrodniczego na kwotę 900 zł otrzymali Krystyna i Jan Olszewscy z Ciechanowca. Drugą nagrodę i bon na kwotę 600 zł otrzymali Beata i Adam Poniatowscy z Ciechanowca, a trzecią  nagrodę i bon na 400 zł otrzymał Marian Koc z Koców-Schabów.
 

XXXIII sesja Rady Miejskiej

XXXIII sesja Rady Miejskiej

XXXIII sesja Rady Miejskiej

XXXIII sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski