Ruszyły prace przy odmulaniu ciechanowieckiego zalewu
09.10.2009.
 Ruszyły prace przy odmuleniu ciechanowieckiego zalewu

 fot. K.Kapłan MPI  

Od kilku dni na ciechanowieckim zalewie trwają prace konserwacyjne polegające na odmulaniu zbiornika.

Urząd Miejski już w ubiegłych latach dokonał wstępnych pomiarów warstw namułu na zalewie jednak bezpośrednią przyczyną do podjęcia prac była katastrofa ekologiczna na rzece Nurzec  skutkująca wymarciem zdecydowanej większości żywych organizmów.

Na przełomie sierpnia i września została sporządzona dokumentacja, której koszt wyniósł 29 000 zł oraz przeprowadzono roboty przygotowawcze, w trakcie których wykonano dojazdy do rzeki Nurzec od strony ul. Młyńskiej za 3 416,23 zł. Odbył się też I etap prac zakończony wydobyciem  ok. 3578 m3 urobku z dna zbiornika przy ul. Młyńskiej. Koszt robót tego etapu to 65 486,55 zł.

Obecnie trwa II etap prac, który polega na usunięciu warstw załogu namułu. Maksymalna grubość warstw namułu na zalewie sięga 115 cm. Na tym etapie do wydobycia zostaje ok. 15 200 m3 urobku.

Koszt drugiego etapu po przetargu wynosi 342 838,67 zł, w tym 50 000 zł to pieniądze przekazane przez Wojewodę Podlaskiego Wojewódzkiemu Zarządowi  Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

Nieodpłatny nadzór nad pracami konserwacyjnymi pełni inspektor z WZMiUW w Białymstoku.

         

Ruszyły prace przy odmuleniu ciechanowieckiego zalewu

Odmulanie ciechanowieckiego zalewu  fot. K.Kapłan MPI